Novinky
Indická antistresová masáž hlavy

Indická masáž hlavy je jedna z nejdostupnějších masáží v přírodní regeneraci, dá se provádět vsedě, bez nároků na prostor či vybavení. Účinně zbavuje stresu, napětí a odstraňuje migrény. Okysličuje mozek,...

více
MAGIC WRAP

MAGIC WRAP Celotělový léčebný, detoxikační, zeštíhlující a lymfodrenážní zábal. Jste-li unavení s ochablou kůží, máte celulitidu nebo extra tuk, čtěte dál ... Pouze za 60 minut pomocí Magic Wrap můžete ztratit 15-30 centimetrů...

více

Obchodní podmínky

Úvod ÚvodObchodní podmínky

 


Obchodní podmínky pro prodej zboží a realizace masérských, pedikérských, manikérských a jiných služeb a podmínky jejich realizace


●  Tyto obchodní podmínky společnostiStudio Relax-MoVa s.r.o., se sídlem Pardubická

    171, Třebechovice pod Orebem 50346,  IČ: 06701922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

    Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 40863 (dále jen „Studio“), upravují

    v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná

    práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo

    smlouvy o poskytnutí služeb uzavírané mezi společností Studio Relax-MoVa s.r.o. a

    kupujícím/klientem.

●  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží

    nebo služby od Studia, je právnickou osobou či osobou, jež jednáni objednání zboží v rámci své

    podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

●  Obchodní vztah mezi Studiem a kupujícím/klientem, který není konečným spotřebitelem, se řeší

    dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že Studio je oprávněno jednostranně

    odmítnout uzavření příslušné smlouvy.

 

Předmět prodeje/služeb

1.    Předmětem prodeje je prodej zboží doplňujícího poskytované služby, jako jsou vložky do bot, ochranné laky na nechty, drobná kosmetika, apod.

2.    Předmětem poskytovaných služeb  jsou masérské, pedikérské, manikérské služby nebo jiné služby (dále jen služby).

3.    Dárkové poukazy na služby a zboží.

(Dárkové poukazy jsou ceninami vydávanými Studiem a uplatnitelnými pouze k nákupu zboží nebo služeb u Studia. Dárkový poukaz má platnost třech měsíců od data vyznačeného na dárkovém poukazu, pokud nedojde v této lhůtě k jeho realizaci, dárkový poukaz jako cenina uplatnitelná u Studia propadá a nelze jej již uplatnit).

 

Upozornění a kontraindikace

 

1.    Před zahájením poskytované služby (především u masáže) by měl klient ve vlastním zájmu upozornit na svůj případně zhoršený aktuální zdravotní stav, prodělaná onemocnění, operace, úrazy, ale také zátěž profesní či sportovní. Pokud by tak neučinil, Studio nenese odpovědnost za případné následky vzniklé v souvislosti mezi zatajením těchto informací a poskytovanou službou.

2.    Masáže se nedoporučují provádět zejména při horečkách, zánětlivých a infekčních onemocněních, při kardiologických potížích (vysoký krevní tlak), onkologických onemocněních, zánětech kloubů a svalů, při chorobách dutiny břišní, pokročilé osteoporóze a dále v těhotenství v období prvního trimestru. V případě varixů (křečových žil) se jedná o částečnou kontraindikaci a nemasírují se celé dolní končetiny.

3.    Po masáži se doporučuje zvýšit pitný režim pro podpoření odvodu odpadních látek z těla, vyhnout se fyzické zátěži a zabránit prochladnutí.

4.    Vzít na vědomí, že po masáži mohou být některá rozmasírovaná místa 1-2 dny citlivá, zvláště tehdy, pokud svaly nejsou zvyklé na pravidelnou masáž.

 

 

 

Cena zboží a služeb  - platební podmínky

1.    Základní ceny nabízeného sortimentu zboží a služeb jsou uvedeny v platném ceníku, umístěného na stránkách www.studiorelax-monika.cz. Cena služby musí být vždy konkrétně sjednána před jejím zahájením.

2.    Při službách prováděných mimo studio, např. u klienta, jsou k ceně služby účtovány cestovní náklady v ceně za ujetý km (blíže viz uvedený ceník v předchozím odstavci).

3.    Rozsah služeb lze sjednat individuálně i nad rámec základních cen uvedených v ceníku – ceny těchto služeb musí být sjednány a oboustranně odsouhlaseny před jejich zahájením, resp. zahájením cesty k jejich realizaci.

 

4.    Platba za nákup zboží a poskytnuté služby, případně za cestovní náklady do místa provedení služeb se provádí jedním z následujících způsobů:

 

            • platbou v hotovosti odebraného zboží nebo poskytnuté služby bezprostředně po jejím

              dokončení

            • bezhotovostní platbou předem na účet Studia

            • bezhotovostní platbou přes platební terminál umístěný na provozovně

5.    Studio není plátce DPH.

 

Objednávka služby a její potvrzení

1.    Po objednání služby klientem prostřednictvím telefonu, osobně či E-mailem  (po potvrzení rezervace termínu, dohody o času trvání, konkrétního typu služby, ceny služby a předpokládaných cestovních nákladů) a jejího potvrzení ze strany Studia,  se bere  objednání služby jako závazné a její případné zrušení lze provést pouze za podmínek uvedených v následujícím článku těchto podmínek.

2.    Telefonicky lze sjednat objednávku na telefonu číslo  776774141, nebo e-mailem na adrese monikast@seznam.cz.

3.    Nedílnou součástí objednávky je odsouhlasení těchto obchodních podmínek a odsouhlasení     

kontraindikačních podmínek uvedených na kartě klienta, za kterých není možné službu provést.

 

 

 

Zrušení Objednávky

Potvrzenou objednávku je možné zrušit pouze za těchto podmínek:

1.    Bez závazku - klient prostřednictví telefonu  na telefonní číslo 776774141 provede nejpozději do 18:00 hodin zrušení svého termínu a času rezervace (objednávky) služby na následující den nebo dny následující.

2.    Bez závazku – ve výjimečných a neopakovaných případech náhlé zdravotní indispozice, kdy klient min. 1 hodinu před započetím masáže či ostatních služeb se omluví telefonicky na telefonní číslo 776774141. Pokud se prodávajícímu nedovolá a to i opakovaně, vyrozumí prodávajícího neprodleně prostřednictvím SMS. Po ukončení zdravotní indispozice si rezervuje nejbližší možný náhradní termín a čas služeb prostřednictvím telefonu.

3.    Bez závazku - pokud zdravotní stav klienta neumožňuje provedení služby z důvodu kontraindikací.

4.    Ve všech jiných případech neprovedení objednané služby z viny na straně klienta náleží Studiu nárok na plnou úhradu vlastní služby a případných cestovních nákladů, a to v jejich plné výši, jakoby služba byla řádné provedena, např. :

           • nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby,

           • nemožnost provedení služby zjištěním až před vlastním zahájením jejího poskytování

             z důvodů zdravotní indispozice/zdravotního stavu,

           • bezdůvodné odmítnutí provedení služby, nebo jejího dokončení,

 

 

.

 

Ostatní podmínky

 

1.    Zástupce studia zajišťující poskytnutí služby  se v blízkosti místa jejího provedení (pokud je toto dohodnuto mimo studio  - např. vchod do domu či objektu, vchod do kanceláře, apod.) zdrží max. 15 minut a bude se snažit klienta kontaktovat na jím uvedeném mobilním či pevném čísle, zadaném v kontaktní kartě klienta .

2.    Při zpoždění započetí služby z viny na straně klienta později o více jak 5 minut, bude klientovi služba o tento čas zpoždění zkrácena.

Ochrana osobních údajů

1.    Klient souhlasí, aby studio vedlo jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zajištění poskytovaných služeb. Studio se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými klientem bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro potřeby Studia a nejsou poskytovány třetím stranám.

2.    Klient má kdykoliv právo požádat Studio o vymazání svých osobních údajů z databáze Studia.

3.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

-------

Platné od 1.4.2018